KONTAKTA OSS


Paljonko on 1 plus 3 ?  
Kontakta oss ››
Suomeksi | in English | Svenska

Osteo-Tech som företag

Osteo-Tech verkar i samma utrymmen som Articular på Drumsö i Helsingfors. Inom vår verksamhet kan vi dra nytta av båda företagens resurser både vad beträffar personal som logistik. Bland de produkter som Osteo-Tech representerar utgörs specialområdena av produkter som används vid hand – och fotkirurgi samt inom ryggkirurgi. Vi utbildar specialister inom hälso-och sjukvården i hur man använder produkterna. Handledning samt demonstrationer sker i våra kunders utrymmen på sjukhus, i operationssalar samt vid utbildningscenter tillhörandes våra samarbetspartners i Europa. Vi vill med de produkter vi representerar, via vår egen företagsverksamhet, delta i utvecklingen av hälso- och sjukvården samt av behandlingsmetoderna och i förbättringen av patienternas livskvalitet också i framtiden.

Via urvalet på denna sida kan du bekanta dig med de produkter vi representerar och läsa mer noggrant om olika ingrepp, där produkterna används. Via vår förnyade webbsida kan du också sända oss frågor, en kontaktbegäran eller en produktbeställning.

Vårt önskemål är, att vi kan betjäna dig även via våra hemsidor!

Bekanta dig med produkterna och tillverkarna.