KONTAKTA OSS


Paljonko on 7 plus 5 ?  
Kontakta oss ››
Suomeksi | in English | Svenska

Osteo-Tech som företag

Osteo-Tech verkar i samma utrymmen som Articular på Drumsö i Helsingfors. Inom vår verksamhet kan vi dra nytta av båda företagens resurser både vad beträffar personal som logistik. Bland de produkter som Osteo-Tech representerar utgörs specialområdena av produkter som används vid hand – och fotkirurgi samt inom ryggkirurgi. Vi utbildar specialister inom hälso-och sjukvården i hur man använder produkterna. Handledning samt demonstrationer sker i våra kunders utrymmen på sjukhus, i operationssalar samt vid utbildningscenter tillhörandes våra samarbetspartners i Europa. Vi vill med de produkter vi representerar, via vår egen företagsverksamhet, delta i utvecklingen av hälso- och sjukvården samt av behandlingsmetoderna och i förbättringen av patienternas livskvalitet också i framtiden.

Bekanta dig med produkterna och tillverkarna.