KONTAKTA OSS


Paljonko on 5 plus 6 ?  
Kontakta oss ››
Suomeksi | in English | Svenska

REPRESENTATIONER

Osteo-Tech
›› Innomed
›› FH Orthopedics
›› Medartis
Articular
›› Arthrex

fho_quality_200

Groupe Fournitures Hospitalières

Ursprungligen var FOURNITURES HOSPITALIERES enbart inriktat på distribution av småskalig medicinsk utrustning i Frankrike. Företaget övergick till ortopedisektorn på 1970-talet och blev tillverkare i branschen efter företagsköp åren 1984, 1991 och 1995 (de franska bolagen QUARTEX, OMCI och LUER).

FOURNITURES HOSPITALIERES har alltsedan 2000-talet alltmer övergått till ortopedibranschen och under de allra senaste åren har det enbart inriktat sig på ortopedi. Det har en stark kundkrets i Frankrike samt ett globalt distributionsnät.

Företaget planerar unika vårdlösningar tillsammans med FH ORTHOPEDICS och kirurger som är experter på benvävnadskirurgi.

Bruk av implantat och instrument som uppfyller strikta kvalitetskrav garanterar patienternas säkerhet.

Besök företagets hemsida »

Försäljning

Päivi Pulliainen
Försäljningsrepresentant
Östra Finland
040 5516 555
paivi.pulliainen (@) articular.fi
Raine Oksanen
Försäljningsrepresentant
Nyland och södra Finland
040 5704 555
raine.oksanen (@) articular.fi
Maarit Kettunen
Försäljningsrepresentant
Norra Finland
040 7020 555
maarit.kettunen (@) articular.fi